Move to the text

Liên hệ

Liên quan đến nội dung liên hệ

■Vui lòng đọc kỹ mục ( về bảo vệ thông tin cá nhân), sau đó chọn đồng ý.
■Vui lòng ghi số điện thoại có thể liên lạc được ( số điện thoại cố định hoặc di động)
■Phàn hồi liên hệ có trường hợp sẽ bị mất thời, nếu trường hợp khẩn cấp vui lòng liên hệ đến trường bằng điện thoại
■Để có thể nhận được thư phản hồi, vui lòng kiểm tra cài đặt thư lại ( xem có cài đặt thư spam) hay không.
■Trường hợp xấu nhất, nếu không nhận được phản hồi vui lòng liên lạc với nhà trường thêm 1 lần nữa.
Trường nhật ngữ Tokyo Hirata
東京平田日本語学院
TOKYO HIRATA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

〒197-0011
Tokyo Fussa-shi Fussa 906-2
TEL:042-552-6957
FAX:042-551-3115
Name ※required
E-mail ※required
Title
Message
Trường nhật ngữ Tokyo Hirata
〒197-0011
Tokyo Fussa-shi Fussa 906-2
TEL.+81-42-552-6957
FAX.+81-42-551-3115
 Đào tạo tiếng nhật dành cho người nước ngoài.
Back to TOP