Move to the text

Thủ tục nhập học

入学までの流れ

(1)Liên hệ

 ▼   

(2)Phỏng vấn ( Skype hoặc tại Việt Nam)

 ▼ Đỗ phỏng vấn

(3)Nộp hồ sơ cần thiết

 ▼ ( Nhà trường ) sẽ duyệt hồ sơ

(4)Trình hồ sơ lên Cục quản lý lưu trú

 ▼ Được cấp chứng nhận tư cách lưu trú
 

(5)Chuyển khoản học phí

 ▼ (Nhà trường) sẽ gửi hồ sơ cùng chứng nhận nhập học

(6)Thị thực visa ở đại sứ quán

 ▼ Được thị thực  

(7)Nhập cảnh

Trường nhật ngữ Tokyo Hirata
〒197-0011
Tokyo Fussa-shi Fussa 906-2
TEL.+81-42-552-6957
FAX.+81-42-551-3115
 Đào tạo tiếng nhật dành cho người nước ngoài.
Back to TOP