イベント
Trang chủ|イベント
Lễ biểu dương các bạn du học sinh đã đỗ kỳ thi năng lực nhật ngữ JLPT.

Học viện đã biểu dương các bạn đỗ kỳ thi năng lực nhật ngữ JLPT.

Phó lý sự trưởng đã trao tiền thưởng và biểu dương đến các bạn đã thi đỗ.

 

Học viện nhật ngữ Tokyo Hirata trao tiền thường đối với những bạn đỗ N1, N2, N3.

Các bạn đang học và chuẩn bị nhập học vào học viện nhật ngữ Tokyo Hirata hãy cùng nhau cố gắng và đặt mục tiêu thi đỗ.

Trao thưởng
Phó lý sự trưởng phát biểu
Chụp ảnh kỹ niệm