NEWS
Chúng tôi đã bắt đầu YouTube
Học viện Nhật ngữ Tokyo Hirata 
Đã lập kênh Youtube

Hiện tại chúng tôi có video hướng dẫn cách dùng mẫu test nhanh corona. Sau này sẽ up thêm nhiều video giới thiệu về tiết học và trường,

↓ xem URL bên dưới