Move to the text

Thông tin ngoại khóa

イベント

Bằng khen thi đỗ JLPT và J-TEST
2021-10-28

28/10 ( thứ 5 ) chúng tôi đã tặng bằng khen cho những học sinh thi đỗ JLPT – J-TEST


Tại học viện Nhật ngữ Tokyo hirata có chuẩn bị tiền thưởng đối với những bạn thi đỗ theo từng cấp.


Từ bây giờ các bạn hãy cố gắng cho kỳ thi năng lực Nhật ngữ nhé.

Trường nhật ngữ Tokyo Hirata
〒197-0011
Tokyo Fussa-shi Fussa 906-2
TEL.+81-42-552-6957
FAX.+81-42-551-3115
 Đào tạo tiếng nhật dành cho người nước ngoài.
Back to TOP