NEWS
Chúng tôi đã bắt đầu Instagram
Trang cá nhân riêng của học viện Nhật ngữ Tokyo Hirata đến nay chỉ có Facebook, nhưng hiện nay đã có thêm Instagram. Chúng tôi dùng để lắng nge về cuộc sống học sinh và giới thiệu những địa danh ở Tokyo. Vì vậy xin mời các bạn đăng ký theo dõi.