NEWS
Lịch trình tổ chức lễ tốt nghiệp tại nhà văn hòa Fussa vào ( thứ năm ) ngày 3 tháng 4 năm 2021 đã bị hủy.
Bằng tốt nghiệp sẽ trao cho các bạn vào ( thứ năm ) ngày 3 tháng 4 tại Học Viện Nhật Ngữ Tokyo Hirata.
Hôm đó các bạn cần tập trung tại lớp học của mình.
Học sinh lớp buổi sáng ( G4-1, G4-2, G4-3, G4-4, J4-1) : có mặt lúc 10 giờ.
Học sinh lớp buổi chiều (J4-2, K3-1, K3-2) : có mặt lúc 14 giờ.

Đây là lần cuối để các bạn tập hộp gặp gỡ.
Vì vậy hãy đừng đi trễ.

Trang phục thì tự do.

Hãy share thông tin cho bạn bè, nếu có điều không rõ hãy liên hệ đến trường ( 042-552-6957 ).